Privacy Statement

Met ingang van 25 mei 2018 beschermen de EU-landen uw privacy onder dezelfde regels. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf die datum. General Data Protection Regulation in het Engels. Ook Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans houdt zich aan deze Europese privacywetgeving.

Dit statement is van toepassing op alle bestaande klanten van Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans en klanten die eerder gebruik hebben gemaakt van diensten en/of producten van Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans. Dit geld ook voor gegevens van bedrijven die als natuurlijk persoon beschouwd kunnen worden.

Voor Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans is uw privacy even belangrijk als voor u. De bedoeling van dit Privacy Statement is om u transparant uit te leggen welke persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze verwerkt kunnen worden.

 

Persoonsgegevens als begrip

Met persoonsgegevens bedoelen we alle gegevens die naar een natuurlijk persoon verwijzen en deze identificeerbaar maken. Gegevens zoals; naam, adres, emailadres, telefoonnummer deelt u met Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans op het moment dat u gebruik maakt van haar diensten en/of producten of via communicatiemiddelen contact opneemt met Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans. Ook wanneer u gebruik maakt van online diensten.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen en door Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans gebruikt voor doeleinden welke het mogelijk maken de nodige taken voor u uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn; factureren, offreren, bestellingen plaatsen, (online)diensten en/of producten leveren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

In gevallen dat uw gegevens gedeeld moeten worden met derden om het voor Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans mogelijk te maken u de nodige diensten en/of producten te leveren, zal dit effectief plaatsvinden. Met derden wordt onder anderen leveranciers van Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans bedoeld. Echter is dit niet uitsluitend. In gevallen dat Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans aan haar wettelijke verplichtingen moet voldoen, zal Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans mee werken aan de doeleinden van deze wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Bewaarduur

Persoonsgegevens welke nodig zijn om diensten en/of producten op lange termijn door u bij Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans worden bewaard tot beëindiging van het verband. Persoonsgegevens die administratief verwerkt worden, wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd. In gevallen dat voor wettelijke doeleinden een ander termijn wordt bepaald, zal Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans zich hieraan houden.

 

Inzage, correctie of verwijderen

U heeft rechten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Bezwaar

U heeft rechten om informatie op te vragen betreft de verwerking van uw persoonsgegevens en hier een bezwaar tegen doen. Dit kunt u schriftelijk doen of mailen met de bij Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans bekende emailadres. Hierop zal binnen 2 weken gereageerd worden. U kunt contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Onze contact gegevens

Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans
Telefoon:            +3170 383 6206
Email:                 info@kantoorheijmans.nl
website:              https://kantoorheijmans.nl
postadres:          Haagweg 57, 2281 AC te Rijswijk

Wijzigingen

Dit privacy statement kan in de toekomst gewijzigd worden. Wanneer er cruciale veranderingen zullen plaatsvinden aan dit statement, zal Administratie- & Verzekeringskantoor Heijmans u hierover informeren.

Rechten van betrokkenen

U heeft als betrokkene privacy rechten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming rechten. Hiermee krijgt u meer controle over uw gegevens en hoe deze verwerkt worden. De volgende rechten zijn voor u van kracht:

  • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Het recht om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
  • Het recht om uw persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen.
  • Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht op inzage bij geautomatiseerde besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Het recht op duidelijke informatie betreft verwerking van uw gegevens.

Contact

Wij zijn makkelijk te bereiken. Maak snel een afspraak.

Adres:

Haagweg 57
2281 AC, Rijswijk
Zuid Holland

Phone:

Mail:

info@kantoorheijmans.nl

Openingstijden:

Ma-Vr : 08:30 - 16:30
Za : Op afsrpaak